TCMB/Uysal: Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korumaktadır

TCMB Başkanı Murat Uysal 1211 sayılı TCMB Kanunu 42.maddesi kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdiği sunumda, "Bankacılık sektörü varlık kalitesinde

TCMB Başkanı Murat Uysal 1211 sayılı TCMB Kanunu 42.maddesi kapsamında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdiği sunumda, "Bankacılık sektörü varlık kalitesinde sınırlı bir bozulma gözlenmektedir. Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Uysal sunumunda şu başlıklara yer verdi.

"Küresel büyümede yavaşlama eğilimi belirginleşmiştir. Küresel enflasyon ılımlı seyrini sürdürmektedir. Küresel para politikaları genişleyici yönde şekillenmeye başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelere portföy akımları dalgalı ve zayıf seyretmektedir. İktisadi faaliyet yılın ilk yarısında ılımlı bir toparlanma sergilemiştir. Dengelenme sürecinde net ihracatın yıllık büyümeye katkısı artmıştır. Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte devam etmektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımı kademeli olarak iyileşmektedir. Turizmdeki güçlü seyrin de katkısıyla net ihracatın büyümeye desteği sürmektedir. Reel kur düşük seviyelerde seyretmeye devam etmektedir. Cari işlemler dengesinde belirgin bir iyileşme kaydedilmiştir. Uluslararası rezervler kısa vadeli dış borç ödemelerini karşılayacak düzeydedir. TCMB rezervleri son dönemde artış kaydetmektedir. Bankaların yeterli düzeyde YP likit tamponu bulunmaktadır. Enflasyon göstergeleri aşağı yönlü bir eğilim izlemektedir. Döviz kuru hareketleri enflasyondaki düşüşün temel belirleyicisi olmuştur. Enflasyon gerçekleşmeleri hedeflenen patikayla uyumlu seyretmektedir. Para politikası duruşu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde oluşturulmaktadır. Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, politika faizinde indirime gidilmiştir. Türkiye’nin risk primi iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte benzer ülkelere kıyasla halen yüksek bir düzeydedir. Son dönemde kredi büyüme oranlarında artış görülmektedir. Kredi ve mevduat faiz oranları gerilemiştir. Bankacılık sektörü varlık kalitesinde sınırlı bir bozulma gözlenmektedir. Bankacılık sektörü güçlü sermaye yapısını korumaktadır. "

343
Okunma